Arta miscarii

Actorie

Cursul abordează exerciții de încălzire: vocalize, exerciții de dicție, auz, respirație. Se formează un mic repertoriu în funcție de personalitatea cursantului și de vârsta lui. Totodată, cursul de actorie din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța  „Teodor T. Burada”, este  benefic nu doar celor care doresc să urmeze o carieră artistică dar și pentru buna desfășurăre a procesului educativ, de pildă la clasă – pentru formarea dicției,  memoriei, învățării logice sau frazarea unui text, a unei poezii, căpătând deprinderi utile. Beneficiile cursului de actorie sunt multiple, astfel încât cursanților li se va dezvolta inteligența, creativitatea, imaginația sau memoria. Prin actorie, elevii vor căpăta  modalități de exprimare lingvistică și gestuală. În ședințele de improvizație cursanții descoperă cum prin joc își pot dezvolta capacitatea de a lucra în echipă, iar  ședințele de arta vorbirii presupun cu exerciții specifice dezvoltării abilităților de a comunica cursiv, coerent și volubil.

Va recomandam