ANUNȚ

privind rezultatul evaluării anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu manager/director  la Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada”

Potrivit normelor legale în vigoare, Consiliul Judeţean Constanţa a organizat evaluarea anuală a managementului doamnei Doina Voivozeanu manager/director la Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada”.

Conform art. 40 din OUG nr.189 din 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, modificată şi completată, evaluarea are două etape: analiza raportului anual de activitate şi proba interviu.

      Comisia de evaluare a managementului de la Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada” a punctat activitatea managerului astfel:

  • în prima etapă – analiza raportului anual de activitate – nota obţinută a fost 10;
  • în a doua etapă – susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu – nota obţinută a fost 10.

Nota finală obţinută în urma evaluării raportului de activitate din anul 2018 de la Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada” a fost 10 (zece).

Potrivit art.41, alin.(1) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandării pentru continuarea sau încetarea managementului respectiv rezilierea Contractului de Management încheiat cu respectivul manager.

Comisia anuală de evaluare constată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de management şi recomandă autorităţii continuarea activităţii managementului.

            Conform art.42, alin(4) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și art.14, alin.(2) din OMC nr.2799/2015 ,,rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după caz”.