ANUNȚ!

În conformitate cu noile dispoziții ce vizează desfășurarea actului didactic, vom putea relua efectuarea cursurilor începând cu 1 Septembrie anul curent, pentru recuperarea orelor neefectuate, (cu excepția celor care nu au achitat costul orelor din semestrul al doilea), în vederea încheierii situației școlare.
Menționăm de asemenea, că în calitate de instituție publică de cultură, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, va respecta măsurile legislative adoptate la nivel național, informându-vă în permanență cu privire la orice modificare survenită în programul activităților pe care vi le punem la dispoziție.