Anunț rezultate selecție dosare candidați pentru ocuparea posturilor vacante