Anunț suspendare concurs!

Având în vedere  instituirea stării de urgență pe teritoriul României în scopul prevenirii răspândirii coronavirus (COVID – 19), precum și în conformitate cu prevederile art. 38 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea „Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade  sau  trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” anunță suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de personal contractual.

DETALII ÎN DOCUMENTUL ATAȘAT!

DESCARCĂ AICI: anunt suspendare posturi