Concurs pentru ocuparea postului vacant Șef serviciu – Serviciul Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și Exploatare a Filmelor

Mai jos, puteți descărca următoarele:

calendar pentru desfășurarea concursului, documente necesare pentru depunerea dosarului și bibliografia pentru susținerea probelor de concurs.

DESCARCĂ AICI:SEF SERVICIU