3 ani

per person /

Free

Home Courses

Canto – Muzică Populară

Canto – Muzică Populară

Teacher

PLĂTICĂ ELENA

Category

Canto

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Cursul de canto muzică populară se adresează iubitorilor de folclor care doresc să aprofundeze studiul interpretării repertoriului vocal tradițional românesc din toate zonele etno folclorice. Participarea la curs are ca cerinţe preliminare noțiuni muzicale de bază, voce, auz şi ritm muzical. Cursul este structurat pe trei ani de studiu şi urmăreşte dezvoltarea unor competenţe artistice generale precum:

- cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;

- cunoaşterea folclorului dobrogean autentic;

- păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;

- descoperirea, culegerea şi interpretarea de folclor autentic din diverse zone folclorice;

-  promovarea repertoriului asimilat în spectacole, evenimente culturale, festivaluri şi concursuri folclorice locale şi naţionale.

Folclorul muzical reprezintă o componentă de bază a culturii româneşti, de aceea cursul de canto muzică populară  urmăreşte să evidenţieze importanţa cunoaşterii, practicării şi culegerii acestuia, pentru păstrarea şi propagarea tradiţiilor multimilenare ale poporului român. În contextul multicultural pe care îl reprezintă  Dobrogea, conservarea valorilor specific dobrogene şi valorificarea creatoare a lor reprezintă deziderate de afirmare şi etalare a bogăţiei şi diversităţii valorilor culturii populare zonale. Cursul de muzică populară doreşte să fie un îndreptar şi un stimulent pentru tânăra generaţie de elevi, dar şi un motiv pentru conservarea şi înmulţirea cunoştinţelor asimilate prin experienţa personală a cursanţilor maturi spre a cunoaşte, analiza, învăţa şi transmite tradiţia muzical folclorică, pentru a asigura continuitatea şi originalitatea culturii populare zonale şi naţionale. În aceeaşi măsură, cursul de canto popular îşi propune să faciliteze valorificarea repertoriului vocal autentic al purtătorilor şi creatorilor de folclor, care sunt la vârsta senectuţii şi practică sau îşi doresc să practice folclorul muzical autentic. Prin activitatea la catedra de canto popular, chemarea străbunilor întru păstrarea culturii populare dă roade, iar elevii parcurg un drum prin care pot cunoaşte şi aprecia repertorii vocale autentice, alcătuite cu dragoste de valorile româneşti adevărate, cu talent, migală şi măiestrie, aşa cum numai românii au ştiut să creeze de-a lungul veacurilor. Ora de canto muzică populară este un prilej de bucurie, căci deschidem cu emoţie împreună lada de zestre a neamului nostru şi descoperim bogăţii imateriale, aşa cum sunt cântecele străvechi care, prin activitatea noastră trec strălucitoare la generaţiile de astăzi şi de mâine.

Our Main Teachers

Profesor Secția Canto – MUZICĂ POPULARĂ A fost solist vocal profesionist al Ansamblului Profesionist  Baladele Deltei Tulcea și  este prezentator TV – Antena 1 Constanța la Emisiunea de folclor Cântec pentru fiecare. A participat la  multiple spectacole, festivaluri, concursuri și evenimente organizate atât în țară  cât și în străinătate, pentru a promova  folclorul și tradițiile […]

  Laura Paraleu Profesor de canto – MUZICĂ POPULARĂ Absolventă a Școlii Populare de Artă- Constanța, specializarea Canto Popular sub îndrumarea doamnei profesor Elena Ionescu Cojocaru.  A activat în grupul vocal „ALTIȚE DOBROGENE” și în grupul prelcasic „OA BA DA BA”, în cadrul Școli Populare de Arte, sub bagheta dirijorului Gheorghe Parnica, obținând numeroase premii. […]

Price : Free

Location : B-dul I.C. Brătianu nr. 46

Question