Despre noi
Home

Despre noi

Despre noi

Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” este o instituție cu rol major în educația permanentă și în ridicarea nivelului de cultură a unei mari categorii de persoane de la tineri la adulți.

În Constanța, o primă mențiune legată de această insituție, o putem considera cererea unui comitet de inițiativă, din 8 decembrie 1899, adresată primariei, prin care se solicită aprobarea repartizării unui local pentru înființarea unei “Școli de adulți pentru cultura meseriașilor români din oraș”.

Actuala structură organizatorică este decisă printr-o hotărare a Consiliului de Miniștri din 7 septembrie 1957 și consfințește existența unei instituții ce se ocupă  cu precădere de segmentul de populație care își dorește să aibă parte de o educație artistică, de o înaltă calificare și de o mai bună cunoaștere în domeniul meșteșugurilor tradiționale.

De-a lungul celor 50 de ani, instituția a reușit să formeze generații de absolvenți care și-au găsit locul alături de artiști profesioniști ai instituțiilor de cultură atât în instituții de spectacol, cât și în Uniunea Artisticilor Plastici.

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, a obținut nenumărate diplome și premii atât ca instituție, cât și prin elevii săi la diferite expoziții, festivaluri, concursuri, demonstrând astfel nivelul înalt calitativ al actului didactic și capacitatea de a descoperi și forma talente și personalități artistice.

Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada

15

PROFESORI

47

CURSURI

01. Experienţă

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, urmărește ridicarea nivelului de cultură, asigurarea unei educații adecvate pentru copii, tineri, adulți. Ne dorim să transmitem criteriile principale prin care cursanții să poată proteja patrimoniul cultural și de a-l forma în perspectiva educației permanente.

02. Profesionalism

Diplomele de absolvire ale instituției noastre sunt recunoscute în țară și în străinătate.

03. Obiective

Printre obiectivele noastre se regăsesc:
- conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza județului Constanța, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;
- păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local;
- stimularea creativității și talentului;
- revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcționează, precum și susținerea celor care le practică;
- cultivarea valorilor și autenticității creației populare și transmiterea lor generațiilor următoare.
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;
- editarea de carte, publicații, materiale informative și promoționale potrivit obiectului de activitate;
- realizarea de spectacole model cu caracter folcloric, literar-muzical, în sensul conservării tradițiilor și valorilor perene, apărării lor împotriva tendințelor de poluare și degradare;

04. Calitate

Profesorii Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, întrețin astfel mișcarea culturală și dezvoltă cursanților afinități față de actul artistic, stimulând autoeducația și autoinstruirea la orice vârstă și orice condiție socio-profesională. Ca o mențiune specială, trebuie adăugat faptul că Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, își stabilește o prioritate în a se adresa – prin programele sale – populației tinere, un segment țintă care accede din ce în ce mai greu la cultura de calitate.