Prelucrare date cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, instituție publică subordonată Consiliului Județean Constanța, prelucrează date cu caracter personal ale cursanților și angajaților săi în mod transparent  respectând toate prevederile legale naționale și ale Regulamentului UE 2016/679 (cunoscut sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation). În acest scop, vom prezenta în cele ce urmează elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoască atât angajații, cursanții cât și cei care dorsc  să beneficieze de  oferta noastră educațională, în calitatea de “persoane vizate”.

 

CE  ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR?

 

În Regulamentul UE 2016/679 (art. 4 Definiții) “prelucrare de date înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”

În calitate de operator de date cu caracter personal, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL  PRELUCRĂM?

 

DATE DE IDENTIFICARE: nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate/date pașaport, data nașterii, cetățenia, semnătura, imaginea .

DATE PRIVIND STUDIILE ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ, LOCUL DE MUNCĂ

DATE DE CONTACT: adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, număr de telefon.

DATE DE STARE CIVILĂ, DATE PRIVIND MEMBRII FAMILIEI

DATE CU CARACTER MEDICAL (la cererea cursanților)

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor contractate sau în legătură cu care toți cei care doresc să beneficieze de acestea își manifestă interesul, de prevederile legale aplicabile activității întreprinse de către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Datele cu caracter personal pot fi obținute direct de la cursanți sau viitori cursanți sau de la terți ( rude, cunoștințe în cazul cursanților care au vârsta sub 16 ani).

 

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE?

 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. furnizarea de servicii educaționale;
 2. promovare culturală și artistică;
 3. scopuri legale reglementate de legislația muncii;
 4. scopuri legale reglementate de legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, și protecția persoanelor;

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ CURSANȚII SAU VIITORII CURSANȚI NU DORESC CA DATELE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA “TEODOR T. BURADA?

 

Furnizarea serviciilor pe care aceștia vor să le contracteze poate fi efectuată doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu își dau acordul să ne ofere informațiile necesare sau se opun preluării acestora, vom fi în imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

 

CĂTRE CINE POT FI TRIMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 1. parteneri (unități școlare; Centre Culturale de Stat/ Private, Școli Populare de Artă, televiziuni și presă locale);
 2. autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);

 

CARE SUNT DREPTURILE CURSANȚILOR NOȘTRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE?

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora atunci când doresc să contracteze serviciile oferite de către instituția noastră.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea instituției noastre, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc.

Dreptul la ștergerea datelor ( “dreptul de a fi uitat”): vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”

Dreptul la restricționarea prelucrării: vă puteți exprima dreptul la restricționarea prelucrării datelor în următoarele cazuri:

 • se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați cu un scop precis;
 • se constată prelucrarea ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în calitate de persoană vizată vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor pe care le aveți.

Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Centrului Cultual Județean Constanța “Teodor T. Burada” transmiterea datelor personale furnizate de dvs., într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune se poate realiza din punct de vedere al mijloacelor tehnice folosite de Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc în calitate de persoană vizată sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dreptul de a vă adresa justiției

 

CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA?

 

Datele dvs cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți cursant sau angajat al Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Menționăm că informațiile prezentate mai sus, vor fi în permanență la dispoziția dvs, în format actualizat, pe site-ul www.cctb.ro .

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, instituție publică subordonată Consiliului Județean Constanța, prelucrează date cu caracter personal ale cursanților și angajaților săi în mod transparent  respectând toate prevederile legale naționale și ale Regulamentului UE 2016/679 (cunoscut sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation). În acest scop, vom prezenta în cele ce urmează elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoască atât angajații, cursanții cât și cei care dorsc  să beneficieze de  oferta noastră educațională, în calitatea de “persoane vizate”.

 

CE  ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR?

 

În Regulamentul UE 2016/679 (art. 4 Definiții) “prelucrare de date înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”

În calitate de operator de date cu caracter personal, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL  PRELUCRĂM?

 

DATE DE IDENTIFICARE: nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate/date pașaport, data nașterii, cetățenia, semnătura, imaginea .

DATE PRIVIND STUDIILE ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ, LOCUL DE MUNCĂ

DATE DE CONTACT: adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, număr de telefon.

DATE DE STARE CIVILĂ, DATE PRIVIND MEMBRII FAMILIEI

DATE CU CARACTER MEDICAL (la cererea cursanților)

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor contractate sau în legătură cu care toți cei care doresc să beneficieze de acestea își manifestă interesul, de prevederile legale aplicabile activității întreprinse de către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Datele cu caracter personal pot fi obținute direct de la cursanți sau viitori cursanți sau de la terți ( rude, cunoștințe în cazul cursanților care au vârsta sub 16 ani).

 

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE?

 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. furnizarea de servicii educaționale;
 2. promovare culturală și artistică;
 3. scopuri legale reglementate de legislația muncii;
 4. scopuri legale reglementate de legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, și protecția persoanelor;

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ CURSANȚII SAU VIITORII CURSANȚI NU DORESC CA DATELE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA “TEODOR T. BURADA?

 

Furnizarea serviciilor pe care aceștia vor să le contracteze poate fi efectuată doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu își dau acordul să ne ofere informațiile necesare sau se opun preluării acestora, vom fi în imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

 

CĂTRE CINE POT FI TRIMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 1. parteneri (unități școlare; Centre Culturale de Stat/ Private, Școli Populare de Artă, televiziuni și presă locale);
 2. autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);

 

CARE SUNT DREPTURILE CURSANȚILOR NOȘTRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE?

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora atunci când doresc să contracteze serviciile oferite de către instituția noastră.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea instituției noastre, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc.

Dreptul la ștergerea datelor ( “dreptul de a fi uitat”): vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”

Dreptul la restricționarea prelucrării: vă puteți exprima dreptul la restricționarea prelucrării datelor în următoarele cazuri:

 • se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați cu un scop precis;
 • se constată prelucrarea ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în calitate de persoană vizată vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor pe care le aveți.

Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Centrului Cultual Județean Constanța “Teodor T. Burada” transmiterea datelor personale furnizate de dvs., într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune se poate realiza din punct de vedere al mijloacelor tehnice folosite de Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc în calitate de persoană vizată sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dreptul de a vă adresa justiției

 

CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA?

 

Datele dvs cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți cursant sau angajat al Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Menționăm că informațiile prezentate mai sus, vor fi în permanență la dispoziția dvs, în format actualizat, pe site-ul www.cctb.ro .