Revista Datina

Ultimul număr al revistei

Redacția

Datina, fondată în 1991, revistă lunară editată de Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”

ISSN 1221-2253

DIRECTOR GENERAL: Prof. DOINA VOIVOZEANU

DIRECTOR ARTISTIC: SILVIA ŢIGMEANU
REDACTOR ŞEF: conf.univ. dr. AURELIA LĂPUŞAN

REDACTORI: ANA – MARIA ȘTEFAN, IULIA PANĂ, DAN COJOCARU
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC:
dr. LAVINIA DUMITRAŞCU, dr. SORIN COLESNIUC, dr. CRISTINA LAZĂR, dr. IOAN ADAM
DIRECTOR ECONOMIC: Alina ONEL
Tehnoredactor: Gabriel VOICU
Corectură: Daniela COJOCEA

Arhiva integrală a Revistei Datina