Home

Secția Județeană de Exploatare a Filmelor

Secția Județeană de Exploatare a Filmelor

În urma unui proces de reorganizare al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”,  în luna mai (2016), fosta Direcție Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța a fost absorbită de către Centrul Cultural și a devenit secție în cadrul instituției.

Misiunea Secției Județene de Exploatare a Filmelor Constanța este de a revitaliza și moderniza viața culturală la nivel local și județean, făcând toate demersurile posibile de a repune în circuitul constănțean sălile și gradinile de cinematograf existente, precum și de a distribui filme aduse din străinatate, dar mai ales cele din România.

Secția pune foarte mult accent pe promovarea valorilor autohtone, dorind să prezinte publicului atât operele românești consacrate, de o valoare artistică, istorică și culturală inestimabilă, cât și opere noi ale artiștilor români tineri dornici de afirmare.

De asemenea, misiunea permanentă a Secției este de a asigura la nivel de excelență distribuția și exploatarea filmelor, atât pentru publicul județului Constanța, cât și pentru publicul larg- turiști străini și români.

Sediul social al secției este Centrul Cultural Multifuncțional pentru Tineret „Jean Constantin“ din Constanța (fostul Cinematograf „Republica”). Instituția își desfășoară activitatea de distribuție și exploatare a filmelor cinematografice în cadrul Grădinii de vară „Perla”, din stațiunea Eforie Nord, județul Constanța.

În ceea ce privește modul de utilizare a spațiilor destinate acestei secții, instituția deține în administrare un număr de 4  obiective, și anume:

  • Grădina de vară „Perla”- Eforie Nord
  • Grădina de vară „Saturn”- Saturn
  • Grădina de vară „Venus”- Venus
  • Cinematograful „Eforie Sud”- Eforie Sud

Activitatea cinematografică a fost desfășurată în perioada sezonului estival în cadrul Grădinii de vară „Perla”- Eforie Nord.

În cadrul Grădinii de vară „Saturn” – Saturn, au fost desfășurate diverse activități culturale, în parteneriat cu colaboratori activând în domeniul cultural.

Secția de Distribuție și Exploatare a Filmelor a demarat  în 2016 următoarele proiecte:

PUTEREA MEMORIEI

Acest proiect tinde să marcheze 100 de ani de la  Unirea Transilvaniei cu România, eveniment principal al Istoriei României. Totodată, aducem în prim plan  cunoașterea valorilor culturale, prin difuzarea unui pachet de filme istorice românești, pretext pentru a face o analiză istorică, valorificând în același timp rolul filmului în conservarea tradițiilor. „Puterea Memoriei”, propune un pachet de filme istorice românești, în regia lui Sergiu Nicolaescu, ce au la bază subiecte de război, precum Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, sau Războiul de Independență al României, venind astfel în sprijinul tinerilor, în speranța că le vom deschide apetitul pentru studiu, cultură, istorie și tradițiile care stau la baza identității poporului român, întărindu-le totodată sentimentul de patriotism. Printre colaboratori aflându-se profesioniși în domeniu precum: actori, regizori, profesori  universitari, veterani de război și ofițeri ai Armatei Române, vizionarea unui film va fi precedat de sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru aflarea adevărurilor istorice care de multe ori sunt omise sau modificate în film, în funcție de viziunea regizorală.

UNITATE PRIN LATINITATE

Acest proiect tinde să marcheze 2000 de ani de la trecerea în neființă a marelui clasic al literaturii latine. Proiectul impune o abordare dinamică, interactivă a cunoașterii eroului pe care destinul tragic l-a aruncat acum 2000 de ani  pe țărmul Mării Negre, devenindu-ne astfel compatriot. Se va realiza un spectacol de teatru ce are la bază poemul erotico-didactic Ars Amandi, în  care poetul a  excelat în forma distihului elegiac, prin care ne propunem să celebrăm iubirea, (poetul însuși autodefinindu-se tenerorul lusor amorum/ cântărețul glumeț al dragostei ușoare). Ne propunem totodată, să  demonstrăm asemănările între limbile romanice sau neolatine, proiectul urmând să devină un proiect internațional prin utilizarea a mai multor limbi romanice în componența scenariului, producându-se astfel și un schimb de experiență în ceea ce privește distribuția spectacolului, colaborând cu actori străini. Mai mult, pe toata durata proiectului, Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, va realiza activități artistice variate ca gen, introducând expoziții de pictură,sculptură, recitaluri de poezie, toate cu trimitere la viața marelui poet.

PROIECTUL „OVIDIUS”

Printre obiectivele acestui proiect, se regăsesc: cunoașterea valorilor culturale și artistice, familiarizarea cu arta cinematografică, pornind de la bogata filmografie din patrimoniul Arhivei Naționale de Filme. Acest eveniment va avea un caracter interactiv, fiind precedat de discuții libere, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri în ceea ce privește, în esență, parcurgerea drumului de la carte la film și invers, venind în ajutorul elevilor pentru o mai bună cunoaștere a valorilor noastre naționale. Urmărim totodată sporirea interesului elevilor față de cultură și în speță, de arta cinematografică. Proiectul Cultural „Ovidius”, se adresează în special, dar nu exclusiv elevilor de gimnaziu și liceu, întrucât pachetul de filme românești pe care îl oferim, are un rol educativ, având subiecte extrase din capodoperele literaturii noastre, ce se regăsesc în programa școlară.

FESTIVAL DE FILM

În anul 2017, intenționăm demararea  unui  FESTIVAL DE FILM ce tinde să marcheze deschiderea oficială a Centrului Cultural „Jean Constantin”, aducând în prim plan filmul românesc. Astfel, intenționăm difuzarea  celor mai premiate filme din 2016.